http://www.AutomobiliuDalys24.lt/

Naujienos

Žemės ūkio ministerija skelbia viešąjį konkursą parduoti iš AB „Jonavos grūdai“ 773,27 t I klasės 2007 metų derliaus, 7 781,22 t I klasės 2008 metų derliaus, 4 331,97 t I klasės 2009 metų derliaus rugių, 4 t 2008 metų cukraus bei 1 t 2008 metų druskos.  Rugių kokybės rodikliai atitinka LST 1580:2003/1K:2008 ,,Rugiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“ 4.10 papunktyje nurodytus reikalavimus....
Darbą pradėjo naujasis bendrovės „Dzūkijos vandenys“ direktorius – 37 metų kariškis Jurijus Červiakovskis. Įmonėje – 135 darbuotojai ir kiekvienam iš jų naujasis vadovas stengiasi paspausti ranką, susipažinti. Sako, jog didelių, staigių pokyčių nebus, jis pasikliauna esamu kolektyvu. „Dirbsiu su esamu kolektyvu, esu priverstas juo pasikliauti....
Punios sielovados vadovas, kunigas, literatas Vytas Sabaliauskas mini kunigystės trisdešimtmetį. Šia proga po Mišių, kuriose buvo meldžiamasi už gyvuosius ir mirusius tėvus, dalyvavusių tėvų palaiminimo Punios seniūnijos seniūnas Gintautas Laukaitis bei bažnyčios tvarkytoja, Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkė Anelė Kalašnikovienė parapijos...

Kriminalai

Pasikeitusi alkoholio pardavimo tvarka nemažai rūpesčių sukelia ne tik norintiems įsigyti svaigalų, bet ir juos parduodantiems. Tokių gėrimų sekmadienį galima įsigyti iki 15 valandos, todėl parduotuvių darbuotojoms jau ne kartą teko konfliktuoti su...