Alytus

Stabdoma savivaldybės viešosios įstaigos veikla

, Daina Baranauskaitė

Alytaus politikai nu­sprendė stab­dy­ti prieš du mė­ne­sius įsteig­tos vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo agen­tū­ros veik­lą. Dviprasmiška situacija susiklostė dėl minėtos agentūros ir vieno Alytaus daugiabučio sutarties dėl pastato renovacijos, mat agentūra naikinama ir daugiabučio gyventojai lieka prie suskilusios geldos.
„Dainavos žodis“ domisi, kiek kainavo rekordiškai trumpą laiką gyvavusios viešosios įstaigos išlaikymas mokesčių mokėtojams.

Golgotos kelias dėl duobių užtaisymo ties VšĮ Alytaus poliklinika – į pabaigą

, Daina Baranauskaitė

Į „Dainavos žodžio“ redakciją paskambinęs mūsų skaitytojas Alfredas pasiūlė pasidomėti tragiška kelio būkle nuo įvažiavimo į VšĮ Alytaus polikliniką, gydymo įstaigos prieigose ir automobilių stovėjimo aikštelėje. „Su žmona į polikliniką atvykstame bent keletą kartų per mėnesį. Tačiau privažiavimo kelias daugiau nei tragiškas. Juk ši ir aplinkinės įstaigos yra gausiai lankomos, tačiau niekas nepasirūpina užtaisyti duobes. Neseniai prasilenkdamas su kita mašina vos rato neprakirtau.

Surinkti turinį