Kultūra

Vilniaus gatve praėjo įpykusių?

 Dalia Švetkauskaitė
 

 

 

„Darom 2010“ akcijos dalyviai padirbėjo iš peties ir iš širdies

 Dalia Švetkauskaitė

Į visuotinę pavasarinę talką „Darom 2010“, praėjusį penkta­dienį vykusią rajono savivaldy­bės teritorijoje, sugužėjo tuntai patriotiškai nusiteikusių piliečių, tarp jų – ir gražus būrys jaunimo, pasiryžusio padirbėti iš peties ir iš širdies.

„Jotvingio“ literatai vilniečiams nuvežė savo kūrybą ir dzūkų širdingumą

 Milda Jankutė

Vilniaus mokytojų namai, garsėjantys dzūkų vakarais, antradienį buvo atviri lazdijie­čiams.

Savo kūryba su gausiai susi­rinkusiais vilniečiais pasidalijo „Jotvingio“ klubo literatai Kęs­tas Sukackas, Lina Valutkevičie­nė, Visvaldas Masėnas, Jacinta Goberienė, Gintarius Vžesniaus­kas, Zuzana Urbonaitė, Antanas Pupienis, Ričardas Lapaitis.
Jaunimas – kartu

Velykinis Tridienis

Kan. Gvidonas Dovidaitis

Kun. Gintaras Urbštas

Velykinis Kristaus Kančios ir prisikėlimo tridienis yra visų liturginių metų vainikas. Kas yra sekmadienis savaitėje, tas Velykų iškilmė liturginiuose metuose. Velykinis Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo tridienis prasideda vakarinėmis Didžiojo ketvirtadienio Mišiomis ir baigiasi Velykų sekmadieniu. Jo centras – Velyknaktis.

Didysis Ketvirtadienis

Bus nuogybių ir daug juoko :)


Sėkmingiausias spektaklis

Ristūnų lenktynėse – sportinis azartas ir minia žiūrovų

Tradicinės respublikinės ristūnų žirgų lenktynės ir šiemet tapo labai laukiama Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų pramoga.

Lazdijų rajono savivaldybės Mero taurę laimėjo Stasys Kėrys su eržilu Sakalu.

Lenktynių nugalėtojams teko atminimo medaliai ir piniginiai prizai.

Knygų mugėje - išlavinto skonio dvelksmas

Sostinėje nušurmuliavo 11-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė‘2010. Šiemet ypatinga gausiais renginiais: naujų knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, forumai, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, parodos ir spektakliai.

Surinkti turinį