Žmonės

Bendrovei vadovaus R. Liaukevičienė

Nuo praėjusio penktadienio UAB ,,Dzūkų žinios“ direktore paskirta lazdijietė Rita Liaukevi­čienė. Šiuo metu Kauno techno­logijos universitete ji studijuoja Viešąjį administravimą. Yra penkto kurso studentė. Vyras Darius jau 13 metų dirba Lazdijų sporto centre. Šeima augina dvi dukras.

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas: „Reikia labai daug dirbti ir kovoti“

Šį sekmadienį Seirijų miestelį aplankė garbus svečias, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, neseniai grįžęs iš JAV, kur Los Andželo (JAV) lietuvių bendruomenė (LB) iškilmingai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 92-ąsias metines.

„Metų ūkis 2009” laureatai

Vilniuje „Litexpo“ parodų centre apdovanoti šešioliktojo respublikinio konkurso „Metų ūkis“ laureatai. Lietuvoje išrinkti 42 pirmosios, 44 antrosios ir 44 trečiosios vietos laimėtojai. Lazdijų rajono savivaldybėje „Metų ūkis 2009” pirmosios vietos laureatais tapo Aušra ir Linas Visockai (Barčių kaimas, Teizų seniūnija), antrosios – Alma ir Redas Rutkauskai (Babrų kaimas, Šventežerio seniūnija), trečiosios – Regina ir Zigmas Janušauskai (Dzūkų kaimas, Būdviečio seniūnija).

„Drožimas – mano gyvenimas“

Indrė Gylytė

Taip teigia drožėjas Evaldas Dainelis iš Aštriosios Kirsnos kaimo. Tautodailininką kalbina Indrė Gylytė.

– Evaldai, esate drožėjas. Papasakokite, nuo ko viskas prasidėjo. Kaip atėjote į dro­žybą?

– Na, vaikystėje būti drožėju tikrai nesvajojau. Svajojau kaip ir visi vaikai: kartais norėjau būti gydytoju, kartais – dainininku, gyvūnėlių prižiūrėtoju ar kokios nors kitokios srities specialistu.

Meras A. Margelis: „Svarbiausias tikslas – kraštiečių gerovė“

Žurnalui ,,Veidas” surengus geriausių šalies savivaldybių merų rinkimus Lazdijų rajono savival­dybės meras Artūras Margelis, kaip ir pernai, yra pirmaujančiose pozicijose. Merus vertino ir rinko 135 ekspertai, jie atkreipė dėme­sį, ar merai turi originalių idėjų, kaip gerina miestiečių gyvenimą - pritraukia naujas investicijas, skatina naujų darbo vietų kūrimą­si, mažina nedarbą, organizuoja įvairiaspalvį kultūrinį gyvenimą ir kitaip įkvepia savo miesto ar rajo­no savivaldybei pažangos. Iš viso pagerbta 30 geriausių Lietuvos merų.

Tapti mediku paskatino noras padėti žmonėms

Justė Balytaitė

Būdviečio medicinos punkto darbuotojas Stasys Minkevičius yra svarbus kaimo žmogus, jau tris dešimtmečius besirūpinantis būdvietiškių sveikata. Su felče­riu kalbasi Justė Balytaitė.

– Kada pajutote pašaukimą tapti mediku? Gal buvo prie­žasčių, kurios lėmė šį Jūsų pa­sirinkimą?

Kino režisieriaus neišgąsdino nei pūga, nei šaltis

[caption id="attachment_338" align="alignleft" width="303" caption="J. Tūras nukeliavo jau daugiau kaip 900 kilometrų."][/caption]

Dalia Švetkauskaitė

Sutrikusio intelekto žmonės neturi būti išmesti už borto

Dalia Švetkauskaitė
Sunku pripažinti, bet netgi šiais visuotinės demokratijos ir tolerancijos laikais Lietuvoje iš visuomenės dažnai išmetami už borto neįgalūs asmenys, turintys sutrikusį intelektą. Kartais ne tik jiems patiems, bet ir jų šeimos nariams nugaras abejingai atsuka bendradarbiai, draugai, giminės.

Surinkti turinį